Ons Steunen?

Steeds moeten wij op zoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden om onze werking te kunnen ondersteunen en verder uit te bouwen.

Financiële steun wordt ten zeerste geapprecieerd en met dankbare handen aangenomen.

Via extra middelen kunnen wij onze mensen iets meer bieden en tegemoet komen aan de zo zware noden van onze zorggebruikers met een verstandelijke beperking. Ook het onderhoud van onze gebouwen en de steeds toenemende eisen van de overheid dienen gefinancierd te worden. Meer bepaald zal uw steun dienen voor onder andere noodzakelijke aanpassingen in de sanitaire voorzieningen en dergelijke.

Hoe ons steunen?

U kan Levedale financieel steunen door geld te storten op het speciaal daarvoor gecreëerde rekeningnummer IBAN BE18 4239 0700 0965 (steunfonds Levedale) met als vermelding “gift“.

Vanaf 40,00 euro ontvangt u een fiscaal attest.  Op deze manier kun je tot de helft van je gift terugkrijgen.

Duo-Legaat

U wilt wel iets nalaten aan de organisatie waarin u gelooft en die u misschien tijdens uw leven ook al hebt gesteund. «Maar», denkt u, « dan blijft er minder van mijn erfenis over voor mijn goede vriend(in) of mijn favoriete nichtje…». Dat is niet noodzakelijk het geval! Dankzij het duo-legaat kan hij of zij evenveel krijgen (of zelfs meer), terwijl u toch het goede doel steunt. Hoe werkt dit systeem concreet?

De basis van het duo-legaat is artikel 64, al. 2 van het Wetboek van Successierechten, dat stelt dat u in een testament kunt bepalen dat persoon X (bijvoorbeeld uw nichtje) een legaat ontvangt vrij van successierechten. op voorwaarde dat persoon Y (bijvoorbeeld een vereniging zoals vzw Levensvreugde Verblijven) de last tot betaling van de successierechten van X overneemt. Anders gezegd : Niet uw nichtje betaalt de successierechten maar vzw Levensvreugde Verblijven omdat een erkende organisatie minder successierechten verschuldigd is (8,8% in Vlaanderen). De fiscus is dus de uiteindelijke (maar vrijwillige) ‘verliezer’ in deze constructie.

Een duo-legaat moet voldoen aan drie voorwaarden :

  • Er moet een testament opgesteld zijn
  • Er moet een legaat zijn ten voordele van één of meerdere personen X)
  • Er moet een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie (Y) die verplicht is alle successierechten van de eerste persoon te betalen.

Vergelijken we nu even de concrete cijfers bij een gewoon legaat met deze bij een duo-legaat.

… bij een gewoon legaat

Jan heeft geen kinderen. Hij laat € 25,000 na aan zijn nichtje Inge. Hij laat niets na aan een goed doel. • Inge betaalt successierechten 45%  = 25.000 x 45% = € 11.250 • Inge houdt over: € 25.000 – 11.250 = € 13.750

… bij een duo-legaat Jan laat opnieuw € 25.000 na.

Dit keer verdeelt hij zijn vermogen tussen zijn nichtje Inge die € 15.000 krijgt en De organisatie van uw keuze die  € 10.000 krijgt. Hij doet dit via de techniek van het duo-legaat. • Inge betaalt geen successierechten. want die worden door de organisatie betaald. Zij houdt dus netto € 15.000 over. • De organisatie van uw keuze betaalt : – €15.000 x 45% (de successierechten van het deel dat Inge krijgt tegen het tarief tussen ooms en nichten) = € 6.750 – € 10.000 x 8,8% (de successierechten van het deel dat De organisatie van uw keuze krijgt, tegen het voorkeurtarief voor erkende organisaties) = € 880

Totaal dus €7.630 De organisatie houdt netto € 10 000 – € 7 630 = € 2.370 over

Dit is een voorbeeld op basis van een eenvoudige situatie. Het duo-legaat levert niet altijd een (even groot) voordeel op, al was het maar omdat de successierechten variëren naargelang de graad van verwantschap. Als u overweegt een deel van uw vermogen aan een erkende organisatie na te laten, raadpleeg dan altijd een notaris en laat de berekening maken voor uw specifieke geval!

 

Voor meer info kan je terecht op de site www.testament.be of neem contact op met je notaris.

Ook kan je terecht met je vragen bij de directie van Levedale op het nummer 02 269 05 95

Sponsors

De volgende organisaties steunen Levedale

Levedale vzw      De Biest 10     1861 Wolvertem     T 02 269 05 95     info@levedale.be