top of page

Dagondersteuning

Levedale vzw biedt dagondersteuning in onze verschillende woonsites.

De cliënten die gebruik maken van woonondersteuning kunnen overdag permanent ondersteuning krijgen.  

 

Per site worden er verschillende activiteiten voorzien zoals muziek, houtatelier, keramiekatelier, zwemmen, fitness, crea, bakatelier, digitaal atelier,...

 

Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kan je in beperkte mate dagondersteuning aanvragen.

 

Heb je enkel een vraag naar dagondersteuning en beschik je over een PVB, kan je ook bij ons terecht.  Samen bespreken we wat mogelijk is.  Neem gerust contact op met de sociale dienst voor meer info.

Dagondersteuning kan aangevraagd worden wanneer de zorgaanvrager beschikt over een Persoonsvolgend Budget of over RTH die Rechtsreeks Toegankelijke Hulp mogelijk maken.

bottom of page