top of page
_BRM2849_koenbroos.jpg

Onze Visie

De cliënt staat centraal

De cliënt en zijn zorgvraag staat centraal.  We hebben in de eerste plaats oog  voor de noden en wensen van de cliënt.  We voelen ons betrokken en willen onze cliënten ‘zorgzaam’ ondersteunen.

We geven zoveel mogelijk de regie aan de persoon met een beperking over zijn leven.  Hij krijgt de mogelijkheid om vorm en inhoud aan zijn leven te geven, rekening houdend met zijn ontwikkeling en draagkracht.  We zoeken een evenwicht tussen ruimte geven en houvast bieden.   Waar het kan, willen we de cliënt laten schitteren in zijn eigenheid.  We moeten de cliënt  ‘durven loslaten’.  Onze cliënten krijgen de kans om ervaringen op te doen, wat ook inhoudt dat ze kunnen en mogen falen.

Omgang en sfeer

Er is ruimte voor humor en ambiance.  Humor die goed afgestemd is, heeft een relativerend effect en kan de spanning breken.  Humor en samen lachen schept vertrouwen.

We willen dat je ‘jezelf kan zijn’, dit draagt bij tot je geluk.

We willen met iedereen samenwerken op basis van Vertrouwen.  Waar er verbinding is, kan iets mooi groeien. Daarnaast geloven we in de kracht van enthousiasme.  Enthousiasme raakt je en  werkt aanstekelijk.

Levedale staat gekend voor een gemoedelijke en familiale sfeer en dit willen we zo houden. Er is geen strakke hiërarchie, we vertrekken vanuit een houding van gelijkwaardigheid.

Samen sterk

We geloven in de methode van ‘Waarderend coachen’.  We focussen niet op tekortkomingen of beperkingen, maar op sterktes en mogelijkheden. Waar het kan proberen we de talenten van onze medewerkers te benutten, zeker wanneer dit ten goede komt van onze cliënten.

We zetten in op verbindende of geweldloze communicatie. Probeer respectvol te communiceren wat je wenst of verlangt, in plaats van te verwijten of te oordelen.  Hierdoor kan de andere zich beter afstemmen op wat jij nodig hebt.

Er is ruimte voor dialoog en inspraak.  We willen eerlijk en open communiceren, zo duidelijk mogelijk.

Vernieuwen

We worden geconfronteerd met heel wat vernieuwing in onze sector. Dit vraagt van ons  een open geest en flexibiliteit.  We evolueren van een aanbodgerichte naar een vraaggestuurde  werking.  De cliënt bepaalt mee de inhoud van zijn zorg en welke middelen ingezet worden.

We hebben een ‘proactieve’  houding  : we nemen regelmatig de tijd om rustig na te denken over de toekomst.  We nemen onze verantwoordelijkheid en durven nieuwe wegen in te slaan op basis van nieuwe behoeften.

Bruggen bouwen

We werken multidisciplinair en afdelingsoverschrijdend. We nodigen externe deskundigen uit die ons kunnen helpen en zijn ook bereid kennis of expertise te delen met anderen.

We willen het gevoel geven dat “Iedereen welkom is” in Levedale.  Familie en vrienden  zijn voor ons belangrijke partners en dragen bij tot het sociaal welzijn van onze cliënten.  Zij kunnen nog een actieve rol spelen binnen het netwerk van onze bewoner of cliënt.  Ook willen we inzetten op een duurzame vrijwilligerswerking.  Vrijwilligers zijn een toegevoegde waarde.

‘Community Building’ :  waar het kan, willen we samenwerken met de buurt en omgeving.  We willen met Levedale en onze cliënten "een actieve rol opnemen in de maatschappij".  We proberen een ruim netwerk uit te bouwen en samen te werken met gemeentebesturen, scholen, reguliere diensten, verenigingen en organisaties, geestelijke gezondheidszorg,…

bottom of page