top of page

Ons Steunen?

Steeds moeten wij op zoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden om onze werking te kunnen ondersteunen en verder uit te bouwen.

Financiële steun wordt ten zeerste geapprecieerd en met dankbare handen aangenomen.

Via extra middelen kunnen wij onze mensen iets meer bieden en tegemoet komen aan de zo zware noden van onze zorggebruikers met een verstandelijke beperking. Ook het onderhoud van onze gebouwen en de steeds toenemende eisen van de overheid dienen gefinancierd te worden. Meer bepaald zal uw steun dienen voor onder andere noodzakelijke aanpassingen in de sanitaire voorzieningen en dergelijke.

Hoe kan je ons steunen?

U kan Levedale financieel steunen door geld te storten op het speciaal daarvoor gecreëerde rekeningnummer IBAN BE41 7340 5691 0010 (steunfonds Levedale) met als vermelding “gift + uw familienaam en voornaam" 

Vanaf 40,00 euro ontvangt u een fiscaal attest.  Op deze manier kun je tot de helft van je gift terugkrijgen.

Iets nalaten aan een goed doel als Levedale?

Dat doe je zo!

Duolegaat is een techniek die gebruikt werd in een testament waarbij je meerdere begunstigden (bijvoorbeeld een goed doel en een vriend) aanduidt die elk een legaat ontvangen. Met een duolegaat laat je (een deel van) je vermogen na aan een goed doel op voorwaarde dat dit goede doel een nettobedrag of een deel van de nalatenschap, vrij van erfbelasting, uitkeert aan een ver familielid of een vriend. In de praktijk zal het verre familielid of de vriend “netto” meer van de erfenis overhouden dan wanneer hij rechtstreeks van jou zou erven. Ook het goede doel houdt er aan over.

Het duolegaat werd op 1 juli 2021 niet echt geschrapt. Maar uw erfgenamen zullen er geen fiscaal voordeel meer uit kunnen halen.

Goede doelen zijn voor de wet geen erfgenaam. Nochtans willen veel Belgen de goede doelen steunen die hun na aan het hart liggen. Die goede doelen hangen voor hun werking trouwens af van wat ze ontvangen van gulle gevers.

Vanaf juli 2021 is schenken of nalaten via een testament aan een goed doel volledig belastingvrij.

Meer informatie vind je in deze folder.

 

Neem gerust contact op met je notaris.

Ook kan je terecht met je vragen bij de directie van Levedale op het nummer 02 269 05 95

bottom of page